Podmínky a záruky tvorby webu

Následující řádky jsou orientační, konkrétní podmínky a záruky záleží na každém projektu, kde si je stanovíme společně ještě před zahájením podle parametrů a požadavků.

Akceptace

Že je web v pořádku potvrdíte jeho schválením a svolením k přesunutí na váš prostor. Do určité doby po spuštění webu opravím v rámci původní ceny případné nalezené nedostatky vztahující se k vizuální podobě. Pokud si web poškodíte sami (zjistím z revizí) opravy naúčtuji hodinovou sazbou. 

Pluginy třetích stran využívám co nejméně, i tak musí být dostatečně prověřené a nestojí na nich zásadní části webu. Pokud ano, budete to vědět. Může jít o placený produkt, který bude mít svou vlastní podporu a záruky.

Správa webu po spuštění

Vhodná je pravidelná nejzákladnější správa vašeho webu za paušální cenu 4700 Kč/rok. Správa obsahuje pravidelné zálohování, aktualizace, kontrola zabezpečení a údržba a optimalizace systému a v případě výpadku jeho řešení.

Platba a předání webu

Web vyvíjím na svém prostoru a v momentě kdy se shodneme, že je hotový, vystavuji poslední fakturu a po jejím uhrazení web přesunu na váš prostor. Způsob úhrad plateb za webové stránky závisí na individuální domluvě. 

Předčasné ukončení spolupráce

Pokud k něčemu takovému přece jenom dojde, dokončím rozdělanou práci, aby se dala předat, sepíšu dokumentaci a vyfakturuji hotovou schválenou práci – nemusíte začínat od znovu.

Životnost webu

Tvrdilo se, že webové stránky vydrží maximálně 5 let. Tato doba se významně zkrátila. Doporučuji webu věnovat pravidelný zájem a neustále jej optimalizovat. Web vám bude více vydělávat a celkově a ušetříte za nové stránky.
K pravidelné údržbě musí docházet vždy už kvůli zabezpečení dat. Za aktuálnost webu si ručíte sami svým zacházením.