1

Nejdříve webové stránky

Společně s tvorbou webu zpracuji návrh roční nebo měsíční správy webu.

2

Výběr správy webu

Pro klasický web je nepoužívanější roční správa, ovšem je možná i měsíční verze.

3

Pravidelná hlášení

V pravidelných intervalech předávám informace o provedených úpravách.

4

Doporučení a péče

Hlídám trendy a doporučuji vhodné inovace.